قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه اداره کل استاندارد بوشهر در خصوص جلوگیری از استفاده فرآورده های ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد در محل ساختمان های در حال احداث جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر