قابل توجه اعضا محترم سازمان:

نامه رئیس محترم شورای مرکزی سازمان در خصوص تهیه واکسن کرونا جهت اعضا سازمان و خانواده آنان و مذاکرات صورت گرفته با معاونت محترم غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه