به اطلاع مي رساند، مطابق ابلاغيه اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر و هيأت اجرايي نهمين دوره انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها، مهلت ثبت نام داوطلبين جهت امر فوق تا تاريخ 1400/04/13 تمديد گرديد.
روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

 

لینک مشاهده  و دریافت نامه