قابل توجه کلیه اعضا کددار و بدون کد سازمان:

نامه رئیس شورای مرکزی سازمان در خصوص حق رأی اعضا سازمان در انتخابات هیئت مدیره سازمان جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه