قابل توجه کلیه مهندسان محترم رشته معماری و سازه:

 جهت مشاهده نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص جزئیات اجرایی صحیح مهار اجزای غیرسازه‌ای به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده نامه شماره 22/99/59144 مورخ 1399/11/21 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 

لینک مشاهده نامه شماره  15865/420 مورخ 1400/02/08 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان