قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم سازمان:

اطلاعیه شورای مرکزی سازمان در خصوص تعویق زمان برگزاری دوره دوم تربیت مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار جهت آگاهی لازم می توانید در لینک ذیل مشاهده و دریافت نمایید.

 

لینک دریافت و مشاهده اطلاعیه