به اطلاع کلیه مهندسین می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسین به لینک www.inbr.ir مراجعه نمایند.

قابل ذکر است که مهندسین دقت لازم در تاریخ ثبت نام و صلاحیت های جدید را داشته باشند.