با توجه به ضرورت تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی سالیانه تا پایان خردادماه سال جاری، خواهشمند است نسبت به مطالعه لینک های ذیل اقدام فرمائید.

لینک مشاهده دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

لینک دریافت فایل راهنما

لازم به ذکر است در صورت اعلام مجدد از سوی اداره کل امور مالیاتی در خصوص مورد فوق الذکر، متعاقباً اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.