نامه هیئت اجرائی انتخابات به همراه آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت آگهی و نامه هیئت اجرائی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر