قابل توجه کلیه مهندسین محترم بدون کد رشته معماری و سازه:

 

جهت مشاهده مشخصات آزمون ورود به حرفه نظارت  بر ساخت و ساز روستایی سال 1400 به لینک ذیل مراجعه نمایید.

لینک مشاهده مشخصات آزمون