قابل توجه کلیه مهندسین و ارباب رجوعان محترم:

به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در روز شنبه مورخه 1400/02/11 به مناسبت روز جهانی کار و کارگر تعطیل می باشد.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر