قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین کددار:

جهت مشاهده ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید شهرسازی از تاریخ 1400/02/01 به لینک ذیل مراجعه نمایید.

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت تعرفه شهرسازی