قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

جهت دریافت سررسید، تقویم رومیزی سال 1400 و هدیه روز مهندسی می توانید  در تمامی روزهای هفته مطابق برنامه اعلامی ذیل به دفتر مرکزی سازمان (آقای عادلی زاده) مراجعه فرمائید.

** ضمناً مهندسین محترم ساکن شهرستان ها می توانند در تمامی روزهای هفته به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل در ساعت اداری به دفاتر نمایندگی شهرستان محل سکونت خود مراجعه فرمایند.

همچنین به اطلاع می رساند آخرین زمان دریافت موارد فوق تا تاریخ 1400/01/31 می باشد.

 

(دفتر مرکزی سازمان):

* نوبت اول تحویل:

از تاریخ 99/12/23 الی 99/12/29 بعد از ظهرهای روز های عادی از ساعت 16:00 الی 20:00

روز های پنجشنبه از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 بعد از ظهر

روزهای جمعه از ساعت 08:00 الی 12:00 ظهر

*نوبت دوم تحویل:

از تاریخ 1400/01/07 الی 1400/01/31 مطابق برنامه فوق (به غیر روزهای 12 و 13 فروردین ماه سال 1400)

** مهندسین محترم ساکن شهرستان ها نیز در تاریخ های فوق به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل در ساعات اداری می توانند جهت دریافت موارد ذکر شده به دفاتر نمایندگی محل سکونت خود مراجعه فرمایند**

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر