قابل توجه کلیه مهندسین ناظر محترم رشته های معماری، برق و مکانیک استان:

 

با عنایت به کمبود مهندسین ناظر در شهرستان های گناوه، دیلم و کنگان در رشته های معماری، تأسیسات برق و مکانیک و نیاز به جلب همکاری مهندسین واجد شرایط جهت امور نظارتی واقع در این مناطق طی سال جاری، بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه مهندسینی که تمایل به پذیرش نظارت پروژه های واقع در شهرستان های گناوه، دیلم و کنگان، علاوه بر موارد ذکر شده در فرم اعلام تمایل پیشین خود دارند، می توانند نسبت به ارسال درخواست از طریق سامانه ارسال پیام، بخش خدمات مهندسی، قسمت ارجاع نظارت از مورخ 99/12/10 لغایت 99/12/13 اقدام نمایند.

*توجه:

1-     هر مهندس می تواند حداکثر نسبت به انتخاب دو شهرستان اقدام نماید.

2-     در صورت کمبود ناظر در مناطق تعیین شده، به لیست مهندسانی که طی بازه زمانی فوق نسبت به ثبت تمایل اقدام نموده اند رجوع خواهد شد. لیست مذکور در صف فعلی ارجاع نظارت مهندسین منظور نشده و تغییری در اولویت ارجاع کار ایجاد نخواهد نمود.

3-     رجوع به این لیست صرفاً در صورت کمبود مهندسان ناظر در شهرستان ها صورت خواهد پذیرفت.

4-     مهندسانی که قبلاً نسبت به ثبت اعلام تمایل اقدام نموده و تاکنون موفق به اخذ پروژه در گروه ساختمانی مد نظر خود نشده اند، می توانند هم اکنون از همین طریق نسبت به تغییر گروه های ساختمانی انتخابی خود اقدام نمایند.