قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون های ورود به حرفه مهندسین مهرماه 99 می رساند، با توجه به ابلاغ دستورالعمل آموزشی افرادی که نمره آنها 48 و 49 شده است، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار می بایست در دوره های آموزشی شرکت نمایند.

نامه وزارت راه و شهرسازی

دستور العمل دوره های آموزشی