متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام 500/000/000 با سود 16 % از روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 99/12/14 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک ملت شعبه شهدا در شهر بوشهر مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه به بانک در زمان اعلام شده با توجه به پایان سال هیچگونه مسئولیتی به عهده سازمان نمی باشد.

آدرس بانک: بوشهر خیابان انقلاب – بانک ملت شعبه شهدا

لیست اسامی نفرات معرفی شده جهت دریافت تسهیلات

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات کارت اعتباری