قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

پخش زنده وبینار اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در صفحه رسمی اینستاگرام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور www.instagram.com/iriceo در روز سه شنبه 99/12/05 ساعت 20:30 صورت می پذیرد.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر