قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به پیگیری های بعمل آمده  جهت عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی  با شرکت بیمه میهن  جهت رفاه حال اعضاء محترم سازمان، بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به نام نویسی جهت استفاده از بیمه مذکور دعوت به عمل می آید، روزهای دوشنبه  و  چهارشنبه از ساعت 08:00 الی 14:00 به، نمایندگی بیمه میهن واقع در سازمان مراجعه نمایید.

شماره تماس خانم پیرزاده  (بیمه میهن) جهت اطلاع و راهنمائی اعضاء محترم سازمان: 09173738037

 

اطلاعات لازم و جدول میزان تعهدات