قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

رزم آزمون (آزمون آزمایشی) جهت آشنایی شرکت کنندگاه عزیز در مسابقه آنلاین مقررات ملی ساختمان:
4 اسفند ساعت 14:30 الی 23:30
در صورت بروز مشکل با شماره ی 09137634043 تماس حاصل نمایید.
Username: کدملی
Password: کدملی+ aA
Https://azmoon.bpnu.ir
در صورتیکه با کد ملی اجازه ی ورود به سامانه را پیدا نکردید شماره همراه خود را بدون صفر ابتدایی وارد نمایید