قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اولین مسابقه آنلاین مقررات ملی ساختمان توسط دانشگاه پیام نور با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در تاریخ 5 اسفند ماه به مناسبت روز مهندسی برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مسابقه فوق پوستر مسابقه به همراه آئین نامه برگزاری مسابقات واقع در لینک ذیل را مشاهده فرمائید

لینک دریافت آئین نامه اولین مسابقه مقررات ملی ساختمان