قابل توجه کلیه اعضا سازمان در رشته عمران:

نامه شورای مرکزی سازمان در خصوص نظرخواهی جامعه مهندسی و حرفه ای برای پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث 10 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های فولادی) در لینک ذیل جهت آگاهی و نظرات اعضا محترم رشته عمران سازمان قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه