قابل توجه اعضا محترم سازمان:

نامه شورای مرکزی سازمان در خصوص ابلاغ دستور العمل ارتقای سلامت اداری و نهادینه سازی شفافیت سازمانی و انضباط مالی جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک ذیل قابل دریافت و مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه