متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام 500/000/000 ريالی با سود 16 % از پنجشنبه مورخ 99/11/23 تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 99/12/13 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک ملت شعبه شهدا در شهر بوشهر (خیابان انقلاب) مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه به بانک در زمان اعلام شده با توجه به پایان سال هیچگونه مسئولیتی به عهده سازمان نمی باشد.

 

لیست اسامی معرفی شدگان جهت دریافت وام مرابحه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارت اعتباری