قابل توجه مهندسین محترم رشته معماری:

نامه اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر به همراه فراخوان نهمین همایش و نمایشگاه مدرسه ایرانی، معماری ایرانیجهت اطلاع و آگاه لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت فراخوان