قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی کلیه رشته ها و صلاحیت ها برای نخستین بار به صورت مجازی نموده است. اطلاعات کامل، نحوه و تاریخ ثبت نام و شروع کلاس ها در پوستر ذیل قابل رویت می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر