قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون محترم اول رئیس جمهور در خصوص پیشنهاد لایحه حذف ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر محترم دادگستری، جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه