متقاضیانی که جهت دریافت تسهیلات مرابحه (کارت خرید) از پست بانک ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد. جهت دریافت وام فرم های درج شده بر روی سایت سازمان را از سه شنبه مورخ 99/09/11 تا پنجشنبه مورخ  99/09/27 پس از تکمیل به ایمیل قید شده ارسال نمایند و پس از بررسی و گرفتن استعلام توسط بانک و در صورت صحیح و بدون خطا بودن مدارک و استعلامها با شخص وام گیرنده از طرف بانک تماس گرفته می شود که در روز مشخص شده وام گیرنده به همراه ضامن و اصل کلیه مدارک بصورت حضوری جهت ادامه مراحل به بانک مراجعه نماید.

تشکیل پرونده تسهیلات مرابحه (کارت خرید) در شعب پست بانک در شهر بوشهر و سایر شهرستانها می باشد.

ایمیل: Ehsan.m8200@gmail.com ضمنا در موضوع ایمیل کلمه نظام مهندسی و نام مهندس قید گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان آقا / خانم :………………………….

در صورت عدم تشکیل پرونده و ارسال مدارک به بانک در زمان اعلام شده هیچ مسئولیتی به عهده سازمان نمی باشد.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام در سامانه پیامک سازمان به واحد خدمات رفاهی انصراف خود را 3 روز قبل از پایان مهلت تشکیل پرونده اعلام نمایید و در صورت عدم اعلام به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست اسامی معرفی شدگان مرحله اول وام کارت مرابحه

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

فرم درخواست تسهیلات

مشخصات ضامن و وام گیرنده