متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام 100/000/000 ریالی با سود ۴ % از چهارشنبه مورخ 99/09/05 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 99/10/10 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران در بوشهر و سایر شهرستانها مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه به بانک در زمان اعلام شده هیچ مسئولیتی به عهده سازمان نمی باشد.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام به صورت مکتوب انصراف خود را به سازمان اعلام نموده و در صورت عدم اعلام به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست اسامی معرفی شدگان دریافت وام 100/000/000 ریالی