قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه انتشارات نوآور به همراه ذکر کدهای تخفیف 20 درصدی برای خرید کتب مختلف و 7 درصدی برای خرید کتاب های مباحث مقررات ملی از طریق سفارش آنلاین در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد. ضمناً تخفیف های ذکر شده تا روز 20 آذر ماه سال 99 می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه انتشارات