قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه اداره کل بهزیستی استان بوشهر در خصوص برگزاری نخستین جشنواره ملی فتومونتاژ با عنوان “چشمان کاملاً باز” در استان خراسان رضوی جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه