به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز چهارشنبه مورخه 99/08/07 جلسه ریاست سازمان با آقای مهندس سروش گرمسیری نژاد معاون محترم امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه در دفتر ریاست سازمان برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس گرمسیری نژاد ابتدا انتخاب آقای مهندس علم بلادی به عنوان رئیس سازمان را به وی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت در کلیه امورات را نمودند و در خصوص مشکلات شهروندان در شهرستان گناوه و بحث ساخت و ساز و موارد فنی آن نظرات خود را بیان نمودند. پس از آن آقای مهندس علم بلادی ریاست سازمان نیز ضمن خوش آمدگوئی به معاون محترم عمرانی فرمانداری گناوه در خصوص ارتباط سازمان با دفاتر خود در شهرستان ها و تأکید بر تعامل فی مابین آنها با فرمانداری های هر شهرستان در امور ساخت و ساز و مسائل فنی و مشکلات موجود مطالبی را عنوان کردند و در این خصوص بحث و تبادل نظر لازم صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر