به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه مورخه 99/08/05 جلسه هیئت مدیره سازمان در محل سالن کنفرانس سازمان تشکیل گردید که پس از رأی گیری، اعضا هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به مدت یکسال به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند.

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 مهندس سید سعید علم بلادی
رئيس سازمان
2 مهندس خسرو علی پور نائب رئيس اول
3 مهندس علیرضا سنائی دشتی
نائب رئيس دوم
4 مهندس مسعود راویان
دبير
5 مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار