قابل توجه کلیه اعضای سازمان در رشته های عمران و معماری:

نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص اصلاحیه فهرست واحدهای تولید کننده بتن آماده استاندارد استان بوشهر که دارای اسناد و الزامات کنترل کیفی معتبر و همچنین پروانه و مجوز کاربرد علامت استاندارد می باشند به همراه سقف رده و مقاومت مجاز برای هر واحد تولیدی در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه و لیست اصلاحیه ذکر شده