در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 106 مورخه 99/07/06 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • در ارتباط با نحوه تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره، مفصلاً بحث و تبادل نظر گردید. با اکثریت آراء، مقرر گردید که درج هرگونه اظهار نظر هیئت مدیره در صورتجلسه، تا پایان همان جلسه امکانپذیر بوده و اعضای هیئت مدیره مجاز به درج اظهارنظر بعد از آن نمی باشند. ضمناً مقرر گردید که مطابق ماده ۲۱ نظام نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، کلیه مصوبات، قبل از اتمام جلسه، در همان جلسه قرائت و هرگونه اصلاح مصوبه، در همان زمان صورت پذیرد.
  • نامه شماره 3210 مورخ 99/06/29 شرکت توسعه گران عمران ستاد با موضوع درخواست تعیین موقعیت گمانه های مطالعات ژئوتکنیک پروژه طرح اقدام ملی مسکن واقع در شهرهای برازجان و دیلم قرائت گردیده که به اتفاق آراء، با آن موافقت شد.
  • نامه شماره 35710/س ن مورخ 99/06/23 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با شناسه ملی سازمان های نظام مهندسی استان ها قرائت گردید.
  • نامه شماره 993/1/1803 مورخ 99/07/05 مسئول خدمات مهندسی در ارتباط با اخذ مبالغ آبفا و اجرای نظارت آبفا در شهرستانها قرائت شد و به اتفاق آراء، بنا بر این شد که منبعد، در کلیه شهرستان ها (بغیر از بوشهر)، برای ساختمان های زیر ۲۰۰ متر مربع و همچنین ساختمان‌های دارای تک ناظر (مهندس عمران)، نیازی به بازرسی آبفا نمی‌باشد.
  • به اتفاق آراء، مقرر گردید که طی نامه کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان، درخواست شود که نظر به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی با توجه به شیوع ویروس کرونا، سازمان بر اساس نظام نامه مالی و معاملاتی ابلاغی از شورای مرکزی، قصد هزینه کرد معادل یک دوازدهم بودجه ماهانه مصوب سال ۹۸ و در نظر گرفتن ۳۰ درصد افزایش با توجه به میزان تورم را دارد. ضمناً سازمان جهت برگزاری مجمع عمومی در صورت صدور مجوز توسط ستاد کرونا، اعلام آمادگی نماید. همچنین در صورت انحراف هزینه کرد از بودجه کل مصوب مجمع عمومی در سال ۹۸، مورد بصورت متمم بودجه در اولین مجمع عمومی ارائه خواهد شد.
  • با توجه به بند ۱-۳ شماره مصوبه جلسه شماره ۱۰۵ مورخ 99/06/30 هیئت مدیره، متن پیش‌نویس قرارداد انجام خدمات کیفی بتن مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً پس از بحث و تبادل نظر اعضاء و پاسخ عضو هیئت مدیره به سوالات آنها، مقرر شد که در جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته بتن، اصلاحات لازم در متن  قرارداد صورت پذیرفته و در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری نهایی گرفته شود.