قابل توجه کلیه مهندسین کددار محترم سازمان:

جهت مشاهده ابلاغیه اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در خصوص اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم  و دستورالعمل ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک دریافت ابلاغیه اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر