قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین کددار:

 

ابلاغیه شهرداری بندر بوشهر مورخ 99/06/29 در خصوص ضرورت احتساب دیوارهای اشتراکی و راه پله به عنوان زیربنای مفید در دستور نقشه‌های صادره از تاریخ 99/07/01 به بعد جهت اطلاع و آگاه لازم به اطلاع می رسد.