قابل توجه کلیه ناظرین محترم:

پیرو تماس های مکرر تلفنی اعضا در خصوص تغییرات صورت گرفته در عدد اولویت ایشان با شروع فصل جدید، به اطلاع می رساند دستورالعمل ارجاع نظارت، ابلاغی از شورای مرکزی بوده و با توجه به بخشنامه های صادره از طرف وزارت راه و شهرسازی، نظر به اینکه در ابتدای هر فصل فقط و فقط یک کار به ناظرین اختصاص می یابد، شخصی که در اولویت اول قرار می گیرد پس از اخذ یک کار، از صف اولویت خارج می گردد، حال آنکه اگر میزان کارهای اختصاصی در طول فصل بیش از 1 کار می بود، امکان اینکه شخص مذکور بدلیل اختلاف کارکردی با نفرات بعدی حاضر در صف، مجددا در اولویت ارجاع کار بعدی قرار بگیرد وجود داشت و نفرات بعدی حاضر در صف نیز به سرعت شاهد قرار گیری خود در اولویت های بالاتر نبودند.

توجه: (5 کار نظارت یا طراحی- حداکثر 400 مترمربع و حداکثر 2 طبقه-گروه الف- برای رشته های سازه، معماری، برق و مکانیک معادل یک کار محاسبه می گردد)

لذا با کاهش تعداد کارهای ارجاعی در طول هر فصل، توزیع نظارت بصورت یکنواخت تر انجام می گیرد و بجای ارجاع X کار به یک ناظر، به X ناظر 1 کار نظارتی در طول فصل اختصاص می یابد. در پی این روند سرعت صف نظارت بالاتر رفته و به ناظرین در اولویت های پایین تر شانس بیشتری جهت ارجاع کار تعلق می گیرد. چنانچه ناظرین تا پیش از اتمام فصل در اولویت اول قرار گیرند در همان فصل مشمول ارجاع نظارت     می گردند و با پایان یافتن فصل با اختصاص مجدد یک کار به کلیه ناظرین، اشخاصی که با اخذ 1 کار در فصل قبل از اولویت خارج شده بودند به صف ارجاع نظارت برگشت داده می شوند و در این پروسه با مقایسه مجدد عملکردی بین کل نفرات، چنانچه شخصی عملکرد کمتری داشته باشد در اولویت قرار می گیرد (کما اینکه در فصول قبل تعداد کار نظارت تعریف شده به ایشان تعلق گرفته باشد) و درصدی از نفراتی که در فصول قبل موفق به اخذ کار نشده اند به رده های پایین صف نزول خواهند کرد و تا زمانیکه اختلاف عملکردی بین اعضا حاضر در صف، رفع نگردد، این چرخه تکرار می شود تا تناسب برقرار گردد. لازم به ذکر است مجموع عملکرد نظارتی از سال 97 و عملکرد طراحی سال جاری ملاک می باشد.

کاهش تعداد کار فصلی صرفاً جهت بالا بردن شانس اعضاء در طول همان فصل به منظور ارجاع نظارت می باشد و الزاماً به معنای ارجاع قطعی نظارت نمی باشد، کما اینکه مطابق آنچه که ذکر شد تغییر در عدد اولویت بدلیل مرتب سازی مجدد صف ارجاع نظارت در ابتدای هر فصل، محتمل می باشد.

لازم به ذکر است در طول فصل به دلایل مختلفی همچون کمبود ناظرین در برخی رشته ها و شهرستانها و یا اختصاص 1 کار به همه اعضای حاضر در صف، تعداد کار فصلی قابل افزایش می باشد. در عین حال این سازمان در مواردی که از طرف اعضاء محترم مورد سئوال قرار گیرد پاسخگو می باشد.