قابل توجه کلیه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی گاز:

 

جهت رویت تصویر ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید نظارت و طراحی لوله کشی گاز از تاریخ 99/06/22 به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید نظارت و طراحی لوله کشی گاز