قابل توجه ناظرین و مجریان لوله کشی محترم گاز:

به اطلاع کلیه مجریان و مهندسین ناظر محترم لوله کشی گاز در مورد لزوم اجرائی نمودن بند 17-6-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان میرساند  نصب کنتور و برقراری جریان گاز (تزریق گاز)  باید با حضور مجری، مهندس ناظر و نماینده ی شرکت گاز ناحیه مطابق کاربرگ شماره 6 انجام گیرد. ضمناً جهت اطلاع بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمائید.

لینک مشاهده و دریافت ابلاغیه سازمان

لینک دریافت و مشاهده نامه های شرکت گاز استان بوشهر

لینک دریافت و مشاهده کاربرگ شماره 6