در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 89 مورخه 99/03/18 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 26/6/9197 مورخ 99/03/13 استانداری در ارتباط با ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از روز شنبه 99/03/17 لغایت 99/05/31 قرائت که به اتفاق آراء، با ساعت کاری سازمان از 07:15 تا 13:30 موافقت شد. همچنین مقرر گردید در ارتباط با صرفه جویی در برق خصوصاً پس از ساعت کاری، به کلیه کارکنان دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی، ابلاغ لازم صورت پذیرد. ضمناً کارکنان، حداکثر تا ساعت 07:30 مجاز به حضور در سازمان هستند.
  • نامه مورخ 99/03/22 آقای مهندس …………………….. کارمند شهرداری برازجان مبنی بر درخواست انتخاب شهر گناوه به عنوان اولویت اول قرائت و با اکثریت آراء، مقرر گردید که نامبرده موقتاً مورد مذکور را انجام داده و به طور کلی جهت نحوه ارائه خدمات مهندسی ایشان و افراد مشابه که در واحدهای صدور پروانه یا کنترل نقشه و نظارت و اجرا نیستند، از شورای مرکزی استعلام شود.
  • نامه شماره 932/121/ص مورخ 99/03/18 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در ارتباط با عدم الزام تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعضای غیر فعال قرائت که مقرر گردید جهت بررسی، به مشاور امور مالیاتی سازمان ارجاع و ایشان گزارش لازم را جهت تصمیم گیری بعدی، به هیئت مدیره ارائه نمایند.
  • نامه شماره 993/1/345 مورخ 99/02/16 هماهنگ کننده کمیسیون های تخصصی در ارتباط با ارجاع کنترل کلیه نقشه های سازه دارای سقف های نوین توسط فقط 2 نفر از چکرها مطرح که به اتفاق آراء، مقرر گردید که هر نقشه، فقط توسط یکی از چکرها کنترل گردد.
  • با توجه به بند 7-3 صورتجلسه شماره ۸۷ مورخ 99/03/07 هیئت مدیره، مقرر گردید آقای مهندس عبدالمهدی عباسی، آموزش چکرها را به عهده بگیرد. ضمناً پس از آموزش افراد نامبرده، ایشان به مدت حداکثر ۲ ماه، نحوه کنترل نقشه ها توسط افراد مذکور را کنترل نماید. در اینمورد، حق الزحمه نامبرده همانند سایر چکرها پرداخت شود.
  • نامه شماره 983/1/3569 مورخ 98/12/11 مسئول دفتر نمایندگی دلوار در خصوص لزوم تهیه مکان مستقل جهت دفتر نمایندگی شهرستان قرائت و مقرر گردید چند مکان مناسب جهت دفتر نمایندگی را انتخاب و به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری گزارش شود.
  • نامه شماره 995016 مورخ 99/02/21 شرکت نرم افزاری آفاق با موضوع ۸ مورد جهت ارتقاء خدمات الکترونیک سازمان قرائت و موضوع جهت بررسی با هماهنگی واحدهای مختلف مربوطه و ارائه گزارش به هیئت مدیره، به آقای مهندس علیپور ارجاع گردید.