قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ 6 شهریور و 3 و 4 مهرماه 99 به سایت مقررات ملی ساختمان www.inbr.ir مراجعه نمایید. ضمنا به اطلاع می رساند که آخرین مهلت ثبت نام مورخ 99/04/10 می باشد.

 

لینک ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسین شهریور و مهرماه 99