نامه اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص تسهیلات نوسازی در بافت های هدف باز آفرینی شهری جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم و شهروندان گرامی در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه