قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

جهت مشاهده و اطلاع لازم از نامه و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی در خصوص موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

لینک مشاهده و  دریافت نامه و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی