قابل توجه کلیه مهندسین محترم طراح و مسئولین محترم دفاتر فنی مهندسی و شرکت های حقوقی:

پيرو اطلاع رساني های قبلي در خصوص برقراري ارتباط سامانه ای مابین سازمان نظام مهندسي و تعدادي از شهرداري هاي استان، به اطلاع مي رساند که از مورخ ٩٩/٠٣/٠٦ علاوه بر شهرداري منطقه يك بوشهر، ارسال نقشه های مربوط به شهرداري مركزي و منطقه دو بوشهر نيز می بایست از طريق همان سامانه انجام پذیرد.