قابل توجه ناظرین محترم گاز:

بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند، زمان تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز مرحله دوم سال 99 از تاریخ 99/03/15 لغایت 99/03/31 می باشد. لازم به ذکر است اعلام تمایل این دوره و تنها دوره باقیمانده در سال جاری (شهریور ماه)، صرفا جهت ناظرینی است که در مراحل قبلی اعلام تمایل، موفق به ثبت اعلام تمایل خود نگردیده اند.

* توجه: تعداد و زمان اعلام تمایل جهت نظارت گاز نیز من بعد مطابق چهار رشته می باشد.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز

 

(نام کاربری: شماره عضویت / رمز عبور: کد ملی)