قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه دفتر فنی و امور عمرانی استانداری بوشهر در خصوص ابلاغ راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس و فاصله گذاری اجتماعی در محیط های اداری-کارگاهی و پروژه های عمرانی جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک های ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه

لینک مشاهده و دریافت راهتمای شماره 1 فاصله گذاری اجتماعی و مبارزه با کرونا ویروس

لینک مشاهده و دریافت راهنمای شماره 2 فاصله گذاری اجتماعی و مبارزه با کرونا ویروس