قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان:

با توجه به لغو برگزاری پیاده روی خانوادگی به علت رعایت موارد بهداشتی و سلامتی مهندسین به مناسبت روز مهندس هزینه های اخذ شده ازکسانی که در شهر بوشهر و شهرستانها ثبت نام کرده بودند در اول اردیبهشت به حساب های آنها برگشت داده شد.