قابل توجه کلیه ناظرین محترم تأسیسات مکانیکی، گاز و مجریان محترم لوله کشی گاز و آبفا:

به اطلاع می رساند، نامه سازمان و تعرفه های حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز، حق الزحمه ارائه خدمات به مجریان لوله کشی گاز و تعرفه بازرسی انشعابات آب و فاضلاب جهت سال1399 در لینک زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد. شایان ذکر است تعرفه مذکور از تاریخ 99/02/20 عملیاتی می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان و تعرفه های گاز و آبفا 1399