قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی:

 

نامه سازمان به همراه تعرفه خدمات مهندسی نظارت و طراحی جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

تعرفه های خدمات مهندسی سال 1399