در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 79 مورخه 99/01/23 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • ابتدائاً رئیس سازمان ضمن تبریک سال نو 1399 ، به مسائل پیش آمده در پاندومی کرونا پرداختند و شرایط اداره سازمان با توجه به نامه های شورای مرکزی را تشریح نمودند و مسائل مربوط به رعایت مسائل بهداشتی کارکنان را عنوان کردند در این خصوص، گزارش خرید و بکارگیری ابزار رعایت بهداشت نظیر دستکش، ماسک، رعایت و نظافت روزانه سازمان و ارسال دستورالعمل های رعایت مسائل بهداشتی فضای کار جهت مهندسین را به هیئت مدیره ارائه نمودند و با آرزوی تندرستی برای تمامی مهندسین استان و کشور و مردم بوشهر، جلسه را آغاز نمودند.
  • نامه شماره 26/1/1527 مورخ 99/01/20 در خصوص دستورالعمل میز خدمت قرائت شد و مصوب گردید میزخدمت در قسمت ورودی سازمان مستقر گردد و نسبت به خرید یک دستگاه تب سنج به اتفاق آراء موافقت گردید.
  • نامه شماره 26/6/1266 مورخ 99/01/20 جناب آقای حسن ابراهیمی از استانداری در خصوص موضوع ساعت کاری دستگاههای اجرایی قرائت گردید و همچنین نامه شماره 14095/د/ش م مورخ 99/01/20 جناب آقای مهندس خرم از شورای مرکزی در خصوص طرح فاصله‌گذاری مقابله با ویروس کوید ۱۹  قرائت شد همچنین نامه مدیر اجرایی سازمان به شماره 993/1/40 مورخ 99/01/23 در خصوص ساعت کاری کارکنان قرائت شد. در خصوص هر سه نامه بحث و بررسی گردید و به اتفاق آراء، مقرر گردید اولاً استفاده از صبحانه در ساعت کاری برای کارکنان منع گردد و ساعت کاری کارکنان از ساعت :08:00 صبح الی 14:00 بعد از ظهر برقرار گردد.
  • نامه شماره 993/1/42 مورخ 99/01/23 مدیر اجرایی در خصوص شیفت بندی واحدهای سازمان قرائت گردیده و به اتفاق آراء، ضمن تایید لیست مربوطه، مقرر گردید که تا اطلاع ثانوی، حداکثر یک سوم کارمندان به صورت دورکاری، در محل سازمان حضور نداشته باشند.
  • نامه شماره 993/1/41 مورخ 99/01/23 مدیر اجرایی در مورد برنامه پیشنهادی جهت شیفت بندی نگهبانان سازمان مطرح و به اتفاق آراء ، با آن موافقت شد.
  • نامه شماره 993/1/19 مورخ 99/01/23 مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا با موضوع درخواست حذف تبصره ۵ فرم اعلام تمایل به نظارت گاز و همچنین ارجاع نظارت گاز در هر شهرستان متناسب با ظرفیت و درصد اخذ کار قرائت و با اکثریت آراء، ضمن موافقت با آن، مقرر گردید که در شش ماهه دوم سال جاری، تاثیر اجرای موارد مذکور بررسی و به هیئت مدیره ارائه گزارش شود.
  • نامه شماره 983/1/1 مورخ 99/01/09 مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا با موضوع درخواست ارجاع نظارت گاز در کلیه دفاتر نمایندگی سازمان به صورت اتوماتیک و توسط نرم افزار نماسان از ابتدای سال جاری قرائت و به اتفاق آراء، با آن موافقت شد.